Pieux

”Pieux” är ett franskt ord, betyder ”fromt eller rent” på engelska. Skaparna har startat den här etiketten för att bygga upp en värld av hållbart och etiskt lyxmode för kommande generationer. Etikettens filosofi ligger i dess namn och håller allt från början till slutet, synonymt med PIOUS. Som en ansvarsfull global medborgare tror de att det finns mycket vi behöver för att ge tillbaka till miljön och försöka så mycket som möjligt att hålla det med fullständig uppriktighet.