Lâcher Prize Apparel

Lâcherprisets ideologi återspeglar dess franska definition; vilket betyder: "befrielse från lusten att kontrollera", och släppa alla känslor. De såg en ny sida till mode bortom stil, vilket ger komfort och självförtroende för bäraren ... Allt kommer inifrån, kläderna är bara katalysatorn. varumärkets största ideologi fokuserar på miljöansvar, transparens och designens kvalitet.